Búið að opna fyrir umsóknir í styrki úr borgarsjóði

16. september 2020

Reykjavíkurborg auglýsir eftir umsóknum um styrki vegna starfsemi á árinu 2021. Umsóknartímabil er frá 15. september - 15. október.

Meðal markmiða styrkveitinga er að styrkja og efna til samstarfs við félagasamtök, fyrirtæki og einstaklinga um uppbyggilega starfssemi og þjónustu í samræmi við stefnumörkun, áherslur og forgangsröðun borgaryfirvalda.  Styrkir eru veittir til verkefna á sviði eftirtalinna málaflokka:

  • félags- og velferðarmála
  • skóla- og frístundamála
  • íþrótta- og æskulýðsmála
  • mannréttindamála
  • menningarmála

Umsóknartímabil er frá 15. september 2020 til 12:00 á hádegi 15. október 2020.

Hvernig er sótt um?

Umsóknir um styrki fara fram á Rafrænni Reykjavík. Umsóknir skulu berast innan tilskilins frests og uppfylla þær kröfur sem reglur Reykjavíkurborgar kveða á um. Við mat á umsóknum munu reglur Reykjavíkurborgar um styrki og mannréttindastefna Reykjavíkurborgar vera höfð til hliðsjónar. Viðburðir eða verkefni eru ekki styrkt eftir á. Þá eru styrkir alla jafna hvorki veittir til kaupa á húsnæði né til greiðslu fasteignagjalda. Umsóknir verða metnar með hliðsjón af eftirfarandi:

• markmiðum sem lýst er og hvort líklegt sé að þeim verði náð
• hvort verk- og tímaáætlun sé raunhæf
• hvort unnt sé að meta framvindu verksins
• hvort skilagreinar og fyrri verkefni sem styrk hafa hlotið uppfylli lágmarkskröfur
• væntanlegum árangri og ávinningi fyrir umrædda starfsemi
• fjárhagsáætlun og greinargerð um aðra fjármögnun sem einnig skal fylgja umsókn
• hve vel þær falla að mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar og markmiðum um innleiðingu á kynjaðri fjárhags- og starfsáætlun

Einnig geta sviðin hver haft sínar áherslur þegar kemur að úthlutun styrkja.

Dagsetning
16. september 2020
Höfundur
Álfrún Pálsdóttir

Tögg

  • Greinar
  • Styrkir
  • Reykjavík