Stjórnir og starfshættir

Fjöldi manns sitja í ólíkum stjórnum og ráðum Miðstöðvar hönnunar og arkitektúrs. Má þar nefna hluthafahópur, stjórn miðstöðvarinnar sjálfrar, framkvæmdastjórn, stjórn HönnunarMars, stjórn Hönnunarsjóðs, og dómnefnd Hönnunarverðlauna. Auk þess skipar Miðstöðin fulltrúa í ýmsar stjórnir, ráð og nefndir meðal annars á vegum stjórnvalda. 

Miðstöð hönnunar og arkitektúrs er í eigu félaganna níu, en í stjórn sitja fimm manns, þar af þrír aðilar skipaðir úr hluthafahópi og tveir aðilar úr atvinnulífi.

Stjórn mótar félaginu stefnu og hefur eftirlit með því að henni sé framfylgt, stuðlar að vexti og viðgangi félagsins og hefur yfirumsjón með rekstri. Stjórninni ber að gæta jafnt hagsmuna allra hluthafa.

Hlutverk hluthafahópsins er að taka þátt í að móta stefnu og vinna að faglegum markmið Miðstöðvarinnar ásamt því að hvetja til umræðu, fræðslu og viðburða. Hluthafahópur kýs á aðalfundi fulltrúa félaganna í stjórn Miðstöðvarinnar og í aðrar stjórnir og ráð á vegum Miðstöðvarinnar svo sem HönnunarMars, Hönnunarsjóð, Hönnunarverðlaun Íslands, úthlutunarnefnd hönnunarlauna, Myndstef o.s.frv. Í störfum sínum skal hluthafahópur vinna að hagsmunum allra hluthafa og gæta þess að einstaklingar sem kosnir eru búi yfir nægilegrar þekkingu, reynslu og hæfni til að rækta hlutverk sitt.

Stjórn 2023- 2024

 • Rósa Dögg Þorsteinsdóttir

  Formaður stjórnar MH&A Formaður Félags húsgagna- og innanhúsarkitekta
  rosa@ljosark.is
 • Þórunn Hannesdóttir

  Varaformaður stjórnar MH&A Formaður Félags vöru- og iðnhönnuða
  thorunn@faerid.com
 • Gísli Arnarson

  Félag íslenskra teiknara Formaður
  gisli@gislia.is8230522
 • Helga Valfells

  fjárfestir og eigandi Crowberry Capital.
 • Andri Snær Magnason

  rithöfundur og fyrirlesari

Hluthafahópur 2023-2024

HönnunarMars

Stjórn HönnunarMars er skipuð af hluthafahóp Miðstöðvarinnar. Í henni sitja þrír fulltrúar félaganna og tveir fulltrúar atvinnulífs. Framkvæmdastjóri Miðstöðvar hönnunar og arkitektúrs er ráðgjafi stjórnar. Stjórnarmenn eru skipaðir til 3 ára í senn.

Stjórn HönnunarMars 2023-2024

 • Anton Jónas Illugason

  Formaður stjórnar HönnunarMars Félag íslenskra teiknara
  anton@illugason.is+354 862 5458
 • Sigrún Jóna Norðdahl

  Leirlistafélag Íslands
  sigrunjona@gmail.com
 • Nils Wiberg

  Viðmótshönnuður
  nils@gagarin.is
 • Hrólfur Jónsson

  Framkvæmdastjóri Vísindagarða Háskóla Íslands
 • Ragnheiður Þorleifsdóttir

  Framkvæmdastjóri Hugsmiðjunnar

Hönnunarsjóður

Í stjórn Hönnunarsjóðs sitja 5 stjórnarmenn skipaðir til þriggja ára í senn, þrír eru skipaðir af stjórn Miðstöðvar hönnunar og arkitektúrs og tveir frá menningar- og viðskiptaráðuneyti. Annar þeirra er jafnframt formaður stjórnar.

Stjórn Hönnunarsjóðs 2023-2024

 • Guðrún Inga Ingólfsdóttir

  Formaður stjórnar, skipuð af menningar- og viðskiptaráðuneyti
 • Steinunn Vala Sigfúsdóttir

  Hönnuður, skipuð af menningar- og viðskiptaráðuneyti
 • Snæfríð Þorsteins

  Grafískur hönnuður, skipuð af Miðstöð hönnunar og arkitektúrs
 • Helgi Steinar Helgason

  Arkitekt, skipaður af Miðstöð hönnunar og arkitektúrs
 • Guðrún Ragna Sigurjónsdóttir

  Fatahönnuður, skipuð af Miðstöð hönnunar og arkitektúrs

Dómnefnd Hönnunarverðlauna 

Er skipuð átta fagmönnum úr hópi hönnuða og arkitekta, þremur skipuðum af stjórn Miðstöðvar hönnunar og arkitektúrs, einum skipuðum frá Hönnunarsafni, sem jafnframt er formaður, einum fulltrúa frá Listaháskóla Íslands, einum utanaðkomandi, einum erlendum fulltrúa auk fulltrúa frá Samtökum iðnaðarins.

Varamenn dómnefndar eru: Guðrún Lilja Gunnlaugsdóttir, vöruhönnuður, María Kristín Jónsdóttir, vöruhönnuður, Katrín María Káradóttir, fatahönnuður, Hrefna Sigurðardóttir, grafískur hönnuður, Arnhildur Pálmadóttir, arkitekt og Sigurlína Margrét Osuala, keramiker.

Dómnefnd Hönnunarverðlauna Íslands 2022-2023

 • Sigríður Sigurjónsdóttir

  formaður dómnefndar Hönnunarverðlauna Íslands
 • Þorleifur Gunnar Gíslason

  grafískur hönnuður, FÍT
 • Eva María Árnadóttir

  Fatahönnuður og sviðsforseti arkitektúrs, hönnunar og myndlistar við Listaháskóla Íslands
 • Guðrún Sóley Gestsdóttir

  Dagskrágerðakona og menningarýnir
 • Halldór Eiríksson

  Arkitekt og eigandi TARK
 • Erling Jóhannesson

  Gullsmiður og forseti BÍL
 • Margrét Kristín Sigurðardóttir

  Almannatengsla - og samskiptastjóri Samtaka iðnaðarins.
 • Tor Inge Hjemdal

  Arkitekt og framkvæmdastjóri DOGA

Hönnunarlaun 

Stjórn Miðstöðvarinnar tilnefnir þrjá fulltrúa og þrjá varafulltrúa í úthlutunarnefnd hönnunarlauna, hver fulltrúi situr í þrjú ár þannig að ávallt er einn nýr tilnefndur á ári.

 • Emilía Borgþórsdóttir

  Félag vöru- og iðnhönnuða
 • Ármann Agnarsson

  FÍT - Félag íslenskra teiknara
 • Erla Björk Baldursdóttir

  Formaður Fatahönnunarfélags Íslands
  fatahonnunarfelag@honnunarmidstod.is

Fulltrúar í stjórn Myndstef

Fulltrúaráð Listahátíðar 

Miðstöð hönnunar og arkitektúrs á sæti í fulltrúaráði Listahátíðar.

Fulltrúi Miðstöðvar hönnunar og arkitektúrs í faghóp menningar,- íþrótta- og tómstundaráðs Reykjavíkurborgar

 • María Kristín Jónsdóttir

  varaformaður, Hönnunarverðlaun Íslands

Siðareglur

Skipun í stjórnir 
Gæta skal að jafnvægi á milli greina, kynja og aldurs við val á fulltrúum í stjórnir, ráð og nefndir. Fulltrúi sem tekur sæti í stjórn, ráði, nefnd eða vinnuhópi fyrir hönd Miðstöðvar hönnunar og arkitektúrs situr fyrir hönd allra faghópa og þarf að hafa góða og yfirgripsmikla þekkingu á greinum hönnunar og arkitektúrs, vinna faglega og sýna hlutleysi. Almennt er ekki gert ráð fyrir að fulltrúar í stjórnum taki að sér greidd verkefni fyrir Miðstöð hönnunar og arkitektúrs. Komi upp sú staða að stjórnendur telji það mikilvægt þá þarf að bera þá ráðstöfun undir stjórn miðstöðvarinnar. 

Í stjórnum og nefndum skal almennt miðað við 3 ár en mögulegt er að gefa kost á setu í tvö tímabil eða 6 ár. Gæta þarf að ekki sé mörgum fulltrúum skipt út í einu til að tryggja samfellu og stöðugleika í starfinu.

Val fulltrúa í dómnefndir / valnefndir
Gæta skal að jafnvægi á milli greina, kynja og aldurs við val á fulltrúum í dómnefndir / valnefndir. Fulltrúi í dómnefnd / valnefnd þarf að hafa mjög góða þekkingu á hönnunargreinum vera faglegur og óhlutdrægur. Mikilvægt er að vandað sé vel til verka við dómnefndarstörf og gæti vel að vanhæfi áður en þau hefjast. Ávallt skal skipa varamenn vegna mögulegs vanhæfis.

Vanhæfni 
Fulltrúi telst vanhæfur: hafi viðkomandi tekið með beinum eða óbeinum hætti þátt í verkefni sem fjallað er um; ef viðkomandi er maki, skyldur eða mægður aðila sem á þátt í verkefni sem fjallað er um; ef viðkomandi á hagsmuna að gæta í verkefni sem fjallað er um; ef fyrir hendi eru aðstæður sem gefa tilefni til að draga óhlutdrægni viðkomandi í efa með réttu. 

Sá sem er vanhæfur til að sinna dómnefndarstörfum eða öðrum störfum (þar sem gæta þarf að vanhæfi) má ekki taka þátt í undirbúningi, meðferð eða úrlausn þeirra. Formaður stjórnar, dómnefndar eða sá sem hefur með málið að gera þarf að ganga úr skugga um að allir fulltrúi dómnefndar eða annarra starfa séu hæfir. Reynist svo ekki vera þarf að gera viðeigandi ráðstafanir áður en störf hefjast. Fulltrúi dómnefndar eða annarra starfa þarf að láta umsvifalaust vita um meint vanhæfi svo hægt sé að bregðast strax við.

Stjórnir og starfsmenn Miðstöðvar hönnunar og arkitektúrs skulu vera meðvitaðir um: að vinna af fagmennsku, taka tillit til ólíkra greina hönnunar og gæta hlutleysins; að unnið er á beiðu sviði íslenskrar hönnunar og arkitektúrs; að þekking, reynsla og tengsl sem skapast í starfi fyrir Miðstöð hönnunar og arkitektúrs þurfa að lifa þar áfram; að verkefnin sem unnin eru eiga að þjóna mörgum og vera mikilvæg fyrir breiðan hóp hönnuða / arkitekta – að hygla ekki einum hópi eða einstaklingum umfram aðra.