Hönnunarstefna

Hönnunarstefnu stjórnvalda fyrir árin 2014–2018 var kynnt og útgefin í janúar 2014. Starfshópur vann að hönnunarstefnunni síðan í ársbyrjun 2011 í breiðu samstarfi stjórnvalda, atvinnulífs og hönnunarsamfélags.

  • Hönnunarstefna stjórnvalda 2014-2018

    Útgefin 2014

  • Design as a Driver for Future

    Icelandic Design Policy 2014-2018

Markmiðið með hönnunarstefnunni er að auka vægi hönnunar í íslensku atvinnulífi með það að sjónarmiði að styrkja samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja og auka verðmætasköpun og lífsgæði enda miðar aðferðafræði hönnunar að því að brúa bilið milli sköpunargáfu og nýsköpunar, tækni og notanda, vísinda- og markaðstengdra greina.

Í ársbyrjun 2011 skipaði iðnaðarráðherra þriggja manna starfshóp til að vinna tillögu að hönnunarstefnu. Hópinn skipuðu Sigurður Þorsteinsson, iðnhönnuður og formaður starfshóps, fulltrúi iðnaðarráðherra, Jóhannes Þórðarson, arkitekt fulltrúi mennta- og menningarmálaráðherra og Halla Helgadóttir, grafískur hönnuður, fulltrúi Hönnunarmiðstöðvar Íslands.

Hönnunarstefnan byggir á þremur gunnstoðum og fylgja hverri þeirra útfærðar tillögur:


Menntun og þekking
Lögð er sérstök áhersla á að auka veg hönnunar í grunn- og framhaldsskólum og að rannsóknartengt háskólanám í hönnun sé eflt.

Starfs- og stuðningsumhverfi hönnuða
Efla skal samstarf, auka skilvirkni, einfalda leiðir og bæta regluverk.

Vitundarvakning
Auka skilning á mikilvægi og virði góðrar hönnunar og arkitektúrs. Standa fyrir kynningum og sýningum á íslenskum og erlendum vettvangi.

Þetta er í fyrsta sinn sem unnin er opinber stefnumörkun á sviði hönnunar eins og tíðkast hjá mörgum nágrannalöndum okkar. Finnland hefur til að mynda markað sér heildstæða hönnunarstefnu til að styðja við hagkerfið og efla samkeppnishæfni.

Er það mat sérfræðinga að innleiðing hönnunarstefnu í Finnlandi hafi haft veruleg áhrif á efnahagslegan vöxt og samkeppnishæfni landsins eftir efnahagskreppuna á níunda áratugnum. Þá setti danska ríkisstjórnin hönnunarstefnu til fjögurra ára sem eina af fimm leiðum til að stuðla að efnahagsþróun sem kallaðist „Danmörk í menningar- og upplifunarhagkerfi“.

Hönnunarstefna stjórnvalda er sett fram til fimm ára í breiðu samstarfi stjórnvalda, atvinnulífs og hönnunarsamfélags. Til að tryggja framgang stefnunnar verður settur á fót stýrihópur hönnunarstefnu sem atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti skipar í samráði við mennta- og menningarmálaráðuneyti.

Í stýrihópnum verða hagsmunaaðilar sem hafa það hlutverk að meta stöðu þeirra aðgerða sem tilgreindar eru í hönnunarstefnunni og liðka fyrir nauðsynlegu samtali milli aðila.

Myndskeið frá hugmyndafundi fyrir Hönnunarstefnuna í Tjarnarbíó 15. júní 2011