Leirlistafélag Íslands

Leirlistafélag Íslands er fagfélag leirlistamanna á Íslandi. Hlutverk félagsins er að efla þekkingu á faginu með sýningum og fræðslu. Félagið hefur það að leiðarljósi að gæta hagsmuna félagsmanna og efla samheldni þeirra auk þess að stuðla að framþróun í faginu.

Stjórn

Formaður:

Daði Harðarson

dadi@nyjarviddir.is

Gjaldkeri:

Ása Tryggvadóttir meðstjórnandi

asatryggva@gmail.com

Ritari:

Auður Gunnarsdóttir

audurgunnur@gmail.com

Meðstjórnandi:

Birgitte Munck Eriksen

munck.keramik@gmail.com

Upphaf félagsins

Upphaf leirlistar á Íslandi er rakin frá árinu 1930 þegar Guðmundur frá Miðdal stofnaði Listvinahúsið, fyrstu leirmunagerð landsins. Hann hóf markvissar rannsóknir á íslenskum leir og nýtti hann í verk sín. Guðmundur lét smíða fyrir sig kolakynntan leirbrennsluofn í Þýskalandi og var það hátíðleg og söguleg stund þegar hann var opnaður eftir fyrstu brennslu. Leirmunagerð Guðmundar var sú eina hér á landi í langan tíma.

Eftir síðari heimsstyrjöldina þegar samgöngur urðu auðveldari milli landa fóru margir í listnám erlendis og komu heim með nýja strauma og stefnur. Um 1950 voru hér starfandi þrjá leirmunagerðir. Laugarnesleir sem hjónin Gestur Þorgrímsson og Sigrún Guðjónsdóttir stofnuðu. Leirmunagerð Benedikts Guðmundssonar að Sjónarhóli við Bústaðaveg í Reykjavík og Leirmunagerðin Funi þar sem Ragnar Kjartansson var meðeigandi. 1957 var Funi lagður niður en tæki og tól þess notaði Ragnar til að stofna Glit sem varð stórfyrirtæki og vel þekkt bæði innanlands og utan. Upp úr þessu fóru fleiri og fleiri erlendis að nema leirlist og settu upp sín eigin verkstæði eftir nám. Margir þeirra stigu sín fyrstu skref í Glit.

1969 var stofnuð keramikdeild við Myndlista og handíðaskólann og var Jónína Guðnadóttir fyrsti umsjónarmaður deildarinnar sem útskrifaði um þrjátíu nemendur fyrsta áratuginn.

1979 tóku nokkrir leirlistamenn sig saman og héldu sýningu sem þeir kölluðu “Líf í Leir” þessi sýning markaði tímamót því hún varð kveikjan að stofnun Félags Íslenskra Leirlistamanna. Stofnfélagar voru 11 talsins og fyrsti fundur var haldinn 17. febrúar 1981.

Stofnfélagar eru:

Borghildur Óskarsdóttir

Edda Óskarsdóttir

Elísabet Haraldsdóttir

Gestur Þorgrímsson

Guðný Magnúsdóttir

Haukur Dór

Jóna Guðvarðardóttir

Jónína Guðnadóttir

Kolbrún Björgólfsdóttir

Sigrún Guðjónsdóttir

Steinunn Marteinsdóttir.

Félagið hét fyrst um sinn Félag Íslenskra Leirlistamanna en í daglegu tali manna á milli var það yfirleitt kallað Leirlistafélagið og seinna var nafninu breytt í Leirlistafélag Íslands. Það hefur í gegn um tíðina staðið fyrir og haft hönd í bagga með mörgum sýningum og öðrum uppákomum sem tengjast leirlist og keramikhönnun félagsmanna innanlands og erlendis ásamt því að greiða götu fyrir erlenda listamenn sem hafa viljað sýna hér á landi. Fyrsta samsýning félagsmanna í nafni félagsins var í Listmunahúsinu á Listahátíð árið 1982 og hét einfaldlega “Leirlist 82”.

Félagsstarfið hefur verið líflegt í gegn um tíðina, heimsóknir á vinnustofur, sýningar skoðaðar og brennslumót haldin þar sem mismunandi brennsluaðferðir hafa verið prófaðar.

Um haustið 1982 var stofnfundur SÍM með fulltrúum allra myndlistafélaga, fyrstu fulltrúar Leirlistafélags Íslands í stjórn SÍM voru Jóna Guðvarðar og Borghildur Óskarsdóttir. Það má til gamans geta að árgjald Leirlistafélagsins þetta ár var kr.200 og kr.500 hjá hinu nýstofnaða félagi SÍM.

Leirlistafélag Íslands lagði mikla áherslu á það á fyrstu árunum frá stofnun að safna gögnum og upplýsingum um sögu leirlistar á Íslandi. Án þessarar vinnu væri sjálfsagt margt glatað og gleymt.

Árið 1993 voru hjónin Sigrún Guðjónsdóttir (Rúna) og Gestur Þorgrímsson gerð að fyrstu heiðursfélögum Leirlistafélagsins við hátíðlega athöfn.

Þær sýningar sem taldar eru upp hér eru aðeins örfáar af þeim sýningum og uppákomum sem félagið hefur staðið fyrir.

1995 var vegleg sýning á leirlist á Kjarvalsstöðum og í tengslum við hana skrifaði Eiríkur Þorláksson bók um sögu Leirlistar á Íslandi.

1996 var afmælissýning félagsins “Leir í lok aldar” haldin í Hafnarborg.

2000 var Gjörningurinn “Logandi List” framkvæmdur í miðbæ Reykjavík í tilefni af þvi að “Reykjavík Menningarborg 2000”

Vinnustofa á Korpúlfsstöðum var tekin á leigu haustið 2008 og var það stórt skref í sögu félagsins. Félagið fjárfesti í ofni og öðrum græum sem nauðsynlegar eru á keramik verkstæði. Vinnustofan er leigð út til félagsmanna og annarra sem menntun hafa í keramiki.

Lög Leirlistafélags Íslands

1. grein

Félagið heitir:  Leirlistafélag Íslands, sem þýðist á ensku: The Icelandic Association of Ceramic Artists.

2. grein

Hlutverk félagsins er:

  • Að vera hagsmunafélag leirlistamanna.
  • Að efla leirlist á Íslandi.
  • Að gangast fyrir samsýningum félagsmanna.
  • Að kynna íslenska leirlist og erlenda.

3. grein

Sá sem óskar inngöngu í félagið, skal senda stjórn félagsins skriflega umsókn með upplýsingum um nám og starfsferil. Skulu umsóknir afgreiddar samkvæmt inntökuskilyrðum SÍM. Nýir félagsmenn skulu teknir í félagið á næsta stjórnarfundi eftir að stjórn eða eftir þörfum inntökunefnd hefur yfirfarið umsóknir og samþykkt, þó eigi síður en 2 mánuðum eftir að umsókn berst.

4. grein

Stjórn félagsins skipa þrír menn.  Stjórnin skiptir með sér verkum og skal kosin til eins árs í senn. Einnig skulu á aðalfundi kosnir einn varamaður og einn endurskoðandi. Þriggja manna inntökunefnd vegna umsókna nýrra félaga skal kosin á aðalfundi til þriggja ára í senn. Stjórnarmaður skal ekki sitja í stjórn lengur en 3 ár í senn.

5. grein

Stjórnin hefur frumkvæði um sýningahald, henni er áskilinn réttur til að kalla aðra félagsmenn til starfa.

6. grein

Aðalfund skal halda í apríl ár hvert. Fundurinn skal boðaður með tölvupóst eða skriflega með minnst tveggja vikna  fyrirvara. Fundurinn er lögmætur ef löglega er til hans boðað.  Breytingar á stjórn skal kynna í fundarboði til aðalfundar.  Aðalfundur ákveður árgjald félagsins. Endurskoðaðir reikningar félagsins skulu liggja frami á aðalfundi. Kjörseðla vegna stjórnarkjörs skal senda út með aðalfundarboði.  Félagsmaður sem ekki mætir á aðalfund, en vill  nota kosningarétt sinn, skal senda útfylltan kjörseðil til stjórnar í ábyrgðarpósti.  Félagsfundi skal halda þegar stjórnin telur þess þörf, eða þriðjungur félagsmanna óskar þess.  Félagsfundi skal boða með minnst viku fyrirvara.  Stjórnarfundir skulu haldnir þegar einhver úr stjórninni óskar þess.

7. grein

Lögum félagsins má aðeins breyta á aðalfundi eða framhaldsaðalfundi.  Lagabreytingar skulu kynntar í fundarboði til aðalfundar.  Til að samþykkja lagabreytingu þarf meirihluti fundarmanna á aðalfundi að vera samþykkur breytingunni.  Fyrirhugaðar lagabreytingar skulu ræddar á síðasta fundi félagsins fyrir aðalfund.

8. grein

Félagar greiði félagsgjöld innan árs frá gjalddaga og séu að öðru leyti skuldlausir við félagið vilji þeir halda rétti sínum til sýninga, kjörgengis og kosninga. Greiði félagsmaður ekki árgjaldið 3 ár í röð telst hann genginn úr félaginu. Stjórn félagsins hverju sinni, félagar 70 ára og eldri svo og heiðursfélagar eru undanþegnir greiðslu félagsgjalda.