Arkitektafélag Íslands

Arkitektafélag Íslands starfar í þeim tilgangi að stuðla að góðri byggingarlist í landinu, efla samvinnu félagsmanna og standa vörð um hagsmuni þeirra

Saga Arkitektafélags Íslands

Fyrsta fagfélag þeirra sem sinntu byggingarlist hér á landi, Byggingameistarafélag Íslands, var stofnað í Reykjavík árið 1926. Megintilgangur félagsins var sá sami og kemur fram í gildandi lögum Arkitektafélags Íslands: að stuðla að góðri byggingarlist í landinu, efla samvinnu félagsmanna og standa vörð um hagsmuni þeirra. Í félagið gengu nokkrir arkitektar, nýkomnir frá námi.

Árið 1936 var hið Akademíska arkitektafélag stofnað og voru félagsmenn þeir sem útskrifast höfðu frá fullgildum arkitektaskólum. Helsta baráttumál félagsins var að fá stjórnvöld til þess að veita einungis fullmenntuðum arkitektum réttindi til að bera starfsheitið húsameistari/arkitekt og að leggja aðaluppdrætti fyrir byggingarnefndir. Þessu fékk félagið þó ekki framgengt við íslensk stjórnvöld, en sætti sig við þá lausn að þeir sem starfað höfðu við húsateikningar og byggingarstörf að aðalstarfi síðustu sex árin skyldu fá leyfi stjórnvalda til þess að bera starfsheitið húsameistari fyrir gildistöku laga nr. 24 frá 13. júní 1937.

Ákveðið var árið 1939 að veita þeim mönnum sem stjórnvöld veittu réttindi til að kalla sig húsameistari en ekki höfðu lokið akademísku námi, aðild að Arkitektafélaginu og var nafni félagsins jafnframt breytt í Húsameistarafélag Íslands og lögum þess þannig að allir þeir sem uppfylltu skilyrði laga um húsameistaratitilinn gætu orðið félagar í Húsameistarafélaginu. Gamla fagfélag byggingameistara var sama ár lagt niður, enda ekki talin ástæða til að hafa tvö fagfélög starfandi í svo litlu þjóðfélagi.

Nokkur ágreiningur reyndist lengstaf vera meðal félagsmanna um starfstitilinn, og töldu ýmsir ekki rétt að gefa til kynna að starfið takmarkaðist við húsbyggingar. Á aukaaðalfundi í Húsmeistarafélagi Íslands árið 1956 var samþykkt tillaga um að breyta nafni þess í Arkitektafélag Íslands.

Ársskýrslur og aðalfundargerðir

 • Fundargerð aðalfundar 2020

  2020

 • Ársskýrsla AÍ 2019

  2019

 • Ársskýrsla AÍ 2018

  2018

 • Ársskýrsla AÍ 2017

  2017

 • Ársskýrsla AÍ 2016

  2016

 • Ársskýrsla AÍ 2015

  2015

 • Ársskýrsla AÍ 2014

  2014

 • Ársskýrsla AÍ 2012-2013

  2012-2013

BHM

Arkitektar geta sótt um inngöngu í Arkitektafélagið gegnum BHM (Bandalag háskólamanna). Til að ganga í BHM í gegnum AÍ er mikilvægt að tilkynna vinnuveitanda sínum það sem og tilkynna það Arkitektafélaginu með því að senda tölvupóst á ai@ai.is eða með því að fylla út umsókn og haka við Innganga að kjaradeild á umsóknareyðublaðinu.

Bandalag háskólamanna var stofnað árið 1958 og er bandalag 26 fag- og stéttarfélaga háskólamenntaðs fólks á íslenskum vinnumarkaði. Félagsmenn aðildarfélaga bandalagsins voru rúmlega 13.000 talsins um mitt ár 2018.

Hlutverk BHM er að:

 • Styðja við starf aðildarfélaga.
 • Efla þekkingu félagsmanna á kjara- og réttindamálum.
 • Móta sameignlega stefnu félaganna í hagsmunamálum þeirra.
 • Semja um sameiginleg hagsmuna- og réttindamál skv. umboði.
 • Gæta hagsmuna félagsmanna gagnvart stjórnvöldum.
 • Hafa frumkvæði að umræðu um háskólamenntun og stöðu háskólamenntaðra á vinnumarkaði.
 • Vinna reglulega greiningu á launaþróun á vinnumarkaði til undirbúnings kjaraviðræðna.
 • Eiga samstarf við systursamtök háskólamenntaðra og önnur sambærileg samtök erlendis.