Fatahönnunarfélag Íslands

Merki Fatahönnunarfélags Íslands

FÍ er fagfélag fatahönnuða á Íslandi. Markmið þess er að efla samheldni meðal þeirra sem starfa við fatahönnun á Íslandi og standa vörð um réttindi félagsmanna. Félagið leggur áherslu á að stuðla að öllu því er til framfara horfir í greininni og að efla hugvit innan íslenskrar fatahönnunar. Félagið leggur sig fram við að upplýsa almenning um fatahönnuði og þeirra starfsvettvang.

Um Félagið

Fatahönnunarfélag Íslands (FÍ) er fagfélag fatahönnuða á Íslandi og er einn af níu fagfélögum sem eru eigendur Hönnunarmiðstöðvar Íslands.

Markmið félagsins er að efla samheldni meðal þeirra sem starfa við fatahönnun á Íslandi og standa vörð um réttindi félagsmanna. Félagið leggur áherslu á að stuðla að öllu því er til framfara horfir í greininni og að efla hugvit innan íslenskrar fatahönnunar. Félagið leggur sig fram við að upplýsa almenning um fatahönnuði og þeirra starfsvettvang.

Fræðsla

Félagið stendur fyrir hinum ýmsu sýningum og atburðum með það að leiðarljósi að kynna íslenska fatahönnun, fræða almenning um fatahönnuði og þeirra starfsvettvang ásamt því að hvetja til faglegrar umræðu.

Uppskeruhátið

Uppskeruhátíðin er haldin í árslok og er markmið hennar að efla samheldni félagsmanna og skapa vettvang fyrir fræðslu og faglega umræðu.

Indriðaverðlaunin

Annað hvert ár veitir Fatahönnunarfélagið Indriðaverðlaunin, sem nefnd eru eftir Indriða Guðmundssyni klæðskera. Með verðlaununum vill Fatahönnunarfélag Íslands veita hönnuðum viðurkenningu fyrir starf sitt og framlag til íslenskrar fatahönnunar og beina ljósi að því besta sem er að gerast í íslenskri fatahönnun hverju sinni. Verðlaunin eiga að auka vitund og virðingu fyrir íslenskri fatahönnun. Hér má finna frekari upplýsingar um Indriðaverðlaunin

Hönnunarmars

Félagið hefur tekið þátt í HönnunarMars frá upphafi með samsýningum þar sem úrval hönnunar félagsmanna er sýnd undir listrænni stjórn sýningarstjóra.

Félagar Fatahönnunarfélagsins fá afslátt af þátttökugjöldum Hönnunarmars.

Vefsíða Hönnunarmars

Nordic Fashion Association

Fatahönnunarfélag Íslands er eitt af stofnfélögum Nordic Fashion Association (NFA) sem var stofnað 2008. Félagið beitir sér fyrir að þróa og innleiða sjálfbærni í Norrænni fatahönnun. NFA hefur einnig leitt af sér ýmislegt norrænt samstarf um endurnýtingu hráefni, fræðslu um sjálfbærni og önnur verkefni.

Vefsíða NFA

Eurpean Fashion Alliance

European Fashion Alliance (EFA) var stofnað á vormánuðum 2022 og er Evrópubandalag samtaka og ráða í fatahönnun sem hafa það að markmiði að sameina og efla Evrópska tísku.

Bandalagið er stofnað til að styrkja og stækka net samtaka og stofnana til að þróa sameiginlegan skilning meðlima á hagnýtum markmiðum um hvernig tískuiðnaðurinn og hagaðilar hans, svosem stuðningsstofnanir og einnig óbeint fyrirtæki og annað fagfólk, geta sameiginlega hjálpað til við að umbreyta iðnaðnum til að stuðla að verndun jarðarinnar og íbúa hennar. Með stofnun bandalagsins stefna meðlimir EFA, sem eru fulltrúar stórs og sértæks hluta tískuiðnaðarins, sameiginlega að því að efla evrópska tísku með því að vinna saman á sviðum sjálfbærni, nýsköpunar, inngildingar og kynningar. Þetta er gert til þess að hraða innleiðingu þessa markmiða í raunhæfar aðgerðir og stefnumál stjórnvalda. 

Með þessu neti evrópskra tískuráða, kynningarstofnana, hraðla og klasa miðar nýja bandalagið ekki aðeins að því að deila, fræða og rannsaka markaðinn, þekkingu, tengiliði og góða viðskiptahætti heldur einnig vinna að með fjölbreyttum hópi efnahagslegra, pólitíska og félagslegra hagaðila á evrópskum vettvangi.

Vefsíða EFA

Myndstef

Félagsmenn í FHI verða sjálfkrafa félagsmenn í Myndstefi, Myndhöfundasjóði Íslands, en Myndstef gegnir því hlutverki að vernda höfundarrétt félagsmanna vegna birtingar á verkum þeirra til almennings og vegna annarrar hliðstæðrar notkunar.

Árgjald

Meðlimir í FÍ greiða árgjald sem nú er 18.000 kr. Greiðslu árgjalds er skipt í tvennt og eru greiðsluseðlar sendir í heimabanka í Maí og September ár hvert.

Nemendur í fatahönnunarnámi á háskólastigi geta sótt um nemaaðild. Nemaaðild er frí en nemendur eru ekki fullgildir félagar og hafa t.d. ekki kosningarétt.


Hafa Samband

Fatahönnunarfélag Íslands

Kt. 641001-2950
Tölvupóstfang:  fatahonnunarfelag@honnunarmidstod.is

FÍ er með lokaðan umræðuvef á Facebook, „Umræðuvefur Fatahönnunarfélags Íslands“ er aðeins opinn félagsmönnum.

Stjórn Fatahönnunarfélags Íslands 2022 - 2024

 • Erla Björk Baldursdóttir

  Formaður Fatahönnunarfélags Íslands
  fatahonnunarfelag@honnunarmidstod.is
 • Mynd af Guðrúnu Helgu Kristjánsdóttur

  Guðrún Helga Kristjánsdóttir

  Gjaldkeri Fatahönnunarfélags Íslands
 • Mynd af Guðrúnu Rögnu Sigurjónsdóttur

  Guðrún Ragna Sigurjónsdóttir

  Ritari Fatahönnunarfélags Íslands
 • Erna Einarsdóttir

  Meðstjórnandi Fatahönnunarfélag Íslands
 • Mynd af Signý Þórhallsdóttur

  Signý Þórhallsdóttir

  Meðstjórnandi Fatahönnunarfélag Íslands
 • Mynd af Ragnheiði Kötlu Geirsdóttur

  Ragnheiður Katla Geirsdóttir

  Meðstjórnandi Fatahönnunarfélag Íslands

Lög Fatahönnunarfélags Íslands

1. gr. Félagið heitir “Fatahönnunarfélag Íslands”, starfssvið þess er allt landið. Lögheimili þess og stjórnarinnar er í Reykjavík. Á ensku heitir félagið „Icelandic Fashion Council“

2. gr. Markmið félagsins eru:

a. að efla samheldni meðal þeirra sem starfa við fatahönnun á Íslandi

b. að efla hugvit í íslenskri fatahönnun

c. að koma í veg fyrir að réttur félagsmanna sé fyrir borð borinn og stuðla að öllu því er til framfara horfir í greininni

d. að koma fram upplýsingum sem verða fatahönnuðum til framdráttar, (svo sem samkeppnir og fleira)

e. að setja upp upplýsingaform um fatahönnuði á Íslandi

f. að efla samskipti íslenskrar verslunar og fatahönnuða

g. að upplýsa almenning um fatahönnuði og þeirra starfsvettfang

h. að koma á reglulegu sambandi við þá sem starfa við fatahönnun og/eða eru í námi erlendis

3. gr. Aðalfundur kýs stjórn félagsins.

Stjórn félagsins skipa: formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri, vefstjóri og einn meðstjórnandi. Formaður skal hafa a.m.k. þriggja ára starfsreynslu í greininni. Stjórnarmenn skulu kosnir til tveggja ára í senn, ásamt einum varamanni. Kosning skal vera skrifleg og leynileg á aðalfundi. Varamaður tekur einungis stjórnarsetu í því tilfelli að stjórnarmaður forfallist og gefi eftir stjórnarsæti sitt.

Stjórn félagsins ræður skoðunarmann reikninga sem skal rannsaka reikninga félagsins fyrir hvert starfsár og leggja niðurstöður sínar fyrir aðalfund. Skoðunarmaður má ekki vera úr hópi stjórnarmanna eða félagsmanna. Heiðursfélagar skulu kosnir á aðalfundi.

Hver sá félagsmaður sem vill sitja stjórnarfund skal senda bréf þess efnis til stjórnar með tveggja vikna fyrirvara.

4. gr. Aðalfundur skal haldinn fyrir lok júní ár hvert og boðaður með minnst tveggja vikna fyrirvara.

Á dagskrá aðalfundar skal vera:

a. skýrsla stjórnar

b. reikningar félagsins

c. kosning stjórnar

d. skipað í nefndir

e. lagabreytingar

f. umræða og afgreiðsla mála

Fundur er löglegur ef löglega er boðað til hans. Rannsaka skal í byrjun fundar, hvort fundur sé lögmætur og lýsa því síðan yfir, hvort svo sé.

5. gr. Fundir skulu haldnir þegar þörf krefur. Boða skal til aukafundar ef minnst 10 félagsmanna krefjist þess. Um boðun aukafunda gilda sömu reglur og um aðalfund.

6. gr. Lögum félagsins má ekki breyta nema á löglegum aðalfundi. Til að lagabreyting öðlist gildi þarf 2/3 hluta greiddra atkvæða lögmæts aðalfundar.
Lagabreytingar skulu kynntar með fundarboði.

7. gr. Formaður skal boða til funda og stjórna þeim eða skipa fundarstjóra í sinn stað. Hann skal vinna að stefnumörkun fyrir félagið og sjá um framkvæmd ákvarðana aðal- og félagsfunda í samráði við stjórn. Afl atkvæða stjórnarmanna ræður afgreiðslu mála. Verði atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns úrslitum.

Varaformaður gegnir störfum formanns í forföllum hans.

Ritari skal færa bók um allt það sem gerist á fundum félagsins og stjórnar. Einnig að lesa upp fundargerð í upphafi næsta fundar. Ennfremur rita bréf félagsins í samráði við formann. Formanni og ritara ber skylda að leggja bréf fram til stjórnar til samþykktar.


Gjaldkeri skal sjá um varðveislu sjóða félagsins í samráði við stjórn. Hann tekur á móti félagsgjöldum og sér um innheimtu á þeim. Hann borgar út reikninga félagsins. Hann leggur fram endurskoðaðan ársreikning á aðalfundi. Hann sér einnig um eignir félagsins.


Meðstjórnandi starfar að öllum tilfallandi málum er þurfa þykir með öðrum stjórnarmönnum og tekur sæti þeirra í forföllum þeirra eftir ákvörðun stjórnar.

Ef stjórnarmaður mætir ekki á þrjá fundi í röð og láðst hefur að tilkynna forföll, fellur hann sjálfkrafa frá og varamaður kemur í hans stað. Stjórnarmenn verða boðaðir á fundi aðeins einu sinni. Sama gildir um nefndarmenn.

Stjórn skal skipa þriggja manna Fagráð Fatahönnunarfélags Íslands til þriggja ára í senn. Fagráðið skulu sitja fatahönnuðir sem starfað hafa í faginu í a.m.k. fimm ár og hafa sýnt faglegan árangur í starfi. Fagráð kemur sér saman um tvo varamenn. Hlutverk Fagráðs er m.a. að meta umsóknir um félagsaðild frá aðilum sem ekki geta sýnt fram á háskólagráðu í fatahönnun og að hafa faglega aðkomu að viðburðum sem hafa með hagsmuni fatahönnuða á Íslandi að gera. Stjórn félagsins metur hvenær kalla skuli til Fagráð og hefur milligöngu um það gagnvart hagsmunaaðilum.​

8. gr. Stjórnin skal halda meðlimaskrá og færa inn í hana alla nýja félaga. Þeir einir geta orðir félagsmenn sem eru háskólamenntaðir fatahönnuðir eða sem Fagráð, sbr. 7. gr., metur hæfa til inngöngu. Félagið leggur megin áherslu á vægi hugvits innan fatahönnunargeirans.

Sérstök nemendaaðild skal veitt nemendum í háskólanámi í fatahönnun. Nemendaaðild veitir rétt til þátttöku í félagastarfi félagsins og tillögurétt án atkvæðisréttar.

9. gr. Sá sem óskar inngöngu í félagið skal senda rafræna umsókn í gegnum vef Hönnunarmiðstöðvar. Stjórn og Fagráð munu meta innsendar umsóknir um leið og þær berast. Ef umsækjandi er með háskólagráðu í fatahönnun er hann sjálfkrafa samþykktur inn í félagið og sendur verður reikningur í heimabanka. Ef umsækjandi þarf undanþágu mun umsókn vera tekin fyrir af Fagráði sem fyrst eftir bestu getu. Sé umsækjandi samþykktur og hafi greitt félagsgjald, öðlast hann þegar full félagsréttind

10. gr. Félagsgjald skal ákveða á aðalfundi fyrir hvert komandi ár. Allir félagsmenn skulu vera skuldlausir fyrir aðalfund ella missa þeir atkvæðisrétt og kjörgengi næsta ár.
 Greiði félagsmaður ekki árgjaldið til félagsins í lok þess mánaðar þegar þess er krafist, er heimilt að innheimta hæstu löglega dráttarvexti á hverjum tíma á skuldinni. Stjórn félagsins getur tekið af félagaskrá þá, sem skulda árgjald sitt fyrir eitt ár, enda hafi þeir áður verið bréflega krafðir um greiðslu og þeim kynntar þessar afleiðingar vanskilanna.​

11. gr. Brot á lögum og samþykktum félagsins skal kært til stjórnar. Úrsögn úr félaginu sendist stjórninni.

​12. gr. Leysist félagið upp, skal sjóður þess renna til líknarmála.

13. gr. Stjórn félagsins ber eftir bestu getu að aðstoða félagsmenn sé þess óskað.

14. gr. Stjórn félagsins mun sækja um aðild að þeim félagasamtökum sem styrkja Fatahönnunanarfélagið og félagsmenn þess.

Lög voru samþykkt á aðalfundi 2011.

Breytingar á 8. og 9.grein voru samþykktar á aðalfundi 2019